Acoperiș verde

Viaţă pe acoperiş

Cu fiecare acoperiş verde se creează un nou habitat pe acoperiş. Vegetaţiile intensive cu zone de iarbă şi plante, poteci şi zone de şedere pot fi modelate şi utilizate ca o grădină. Vegetaţiile extensive constau în schimb din plante modeste şi predominant cu înălţime redusă şi sunt accesibile doar pentru control şi întreţinere. Ambele forme de vegetaţie sunt habitate valoroase şi interesante pentru plante şi microorganisme. Dumneavoastră restituiţi ceva naturii, ceea ce se pierde prin construirea pe teren.