Vegetaţie

Vegetaţie

Scopul unei înverzirii extensive este o vegetaţie aproape de natură cu un necesar scăzut de îngrijire. Plantele nu trebuie să fie sensibile la îngheţ sau secetă şi să vină cu o ofertă redusă de nutrienţi. Testate special sunt diferitele tipuri de sedum. Completate cu ierburi pot fi create comunităţi de sedum cu ierburi.
Înverzirile intensive oferă în mod clar mai mult spaţiu în alegerea plantelor. Dimensionarea substratului pentru vegetaţie corespunzător, irigarea suficientă şi aprovizionarea cu nutrienţi sunt condiţii pentru creşterea plantelor pe acoperiş aproape la fel de bune precum pe pământ.