Preţurile produselor furnizate de VÂNZĂTOR sunt preturile de listă valabile la momentul cumpărării la care se acordă un discount stabilit in prealabil, la momentul ofertarii sau stipulat in contractul de vanzare cumparare. Aceste preţuri nu includ costurile de transport, nu includ TVA, sunt exprimate în euro şi se vor calcula la cursul de vânzare al Băncii Transilvania din ziua facturării, sau la cursul BNR+1.5% din ziua facturarii, cumpărătorul asumându-şi toate obligaţiile referitoare la preluarea şi transportul produselor cumpărate.

Cu titlu excepţional, în cazul livrării unor cantităţi de produse mai mari de 20 tone, VÂNZĂTORUL se obligă să asigure transportul acestora până la locul indicat de CUMPĂRĂTOR, suportând cheltuielile aferente, iar CUMPĂRĂTORUL se obligă să asigure buna desfăşurare a descărcării acestora şi să suporte cheltuielile aferente. Daca locul livrării este într-o locaţie la care maşinile de 20 tone nu au acces, obţinerea autorizaţiei pentru accesul TIR cade exclusiv în sarcina CUMPĂRĂTORULUI.

VÂNZĂTORUL se obligă să livreze produsele în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării exprese a CUMPĂRĂTORULUI.VÂNZĂTORUL acordă o garanţie pentru produsele cumpărate în temeiul prezentului contract, în conformitate cu garanţia acordată de producător, dar numai în condiţiile respectării prescripţiilor de montare, depozitare, utilizare şi transport.Calitatea şi garanţia produselor va fi atestată prin certificatul de garanţie/declaraţia de conformitate şi fişa CE (unde este cazul) emise de VÂNZĂTOR pentru produsele achiziţionate de CUMPĂRĂTOR.

Adresa

S.C. Bauder SRL
str. Piața 1 Mai nr. 4-5
400141 Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 206638
Fax.: +40 264 206639

info@bauder.ro
www.bauder.ro